Máte záujem o kurz alebo školenie?

Zobraziť ponuku

Vaša bezpečnosť je v našich rukách

Spoločnosť BOZPOKOL s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS).

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradá. Mala by ju zabezpečovať každá firma, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov

BOZP

V oblasti BOZP sledujeme všetky zmeny v legislatíve, poznáme vaše práva  a povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti na pracovisku.

Zistiť viac

OPP

OPP je v skratke súbor činností a materiálno-technického zabezpečenia, ktorého cieľom je zabezpečiť ochranu života pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť v oblasti OPP od prípravy zamestnancov cez overovanie ich vedomostí, poradenstvo a omnoho viac

Zistiť viac

PZS

V oblasti pracovnej zdravotnej služby sledujeme všetky legislatívne zmeny a včasne informujeme na prípadné opatrenia

Pracovná zdravotná služba

Vykonávame vstupný audit pracovných priestorov, vstupné posúdenie zdravotných rizík, zisťujeme ich príčiny a navrhujeme vhodné opatrenia

Zistiť viac
0
Spokojných klientov
0
Rokov skúseností
0
Identifikovaných rizík

Hodnoty našej spoločnosti

Povedali o nás

Obec Oravská Polhora spolupracuje so spoločnosťou BOZPOKOL s.r.o. už dlhšie obdobie. Osobitne oceňujeme veľmi operatívne a vysoko odborné poradenské služby a zároveň praktický pohľad na riešenie problémov pri dodržiavaní noriem bezpečnosti práce. Svojim profesionálnym prístupom nám pomáhajú bezproblémovo zvládať plnenie náročných noriem, ktoré musíme dodržiavať ako samospráva, zamestnávateľ i zriaďovateľ.

ING. MICHAL STRNÁL • OBEC ORAVSKÁ POLHORA

“Spoločnosť BOZPOKOL s.r.o. sa nám už od nášho vzniku stará o všetky náležitosti, ktoré sú potrebné pre zamestnancov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, prvej pomoci atď. Školenia a príprava prebieha na vysokej úrovni, dokonca v čase pandémie si majitelia poradili s výučbou na diaľku, robili potrebné školenia , na to aby mohli aj naďalej školiť. Na našu žiadosť vždy promptne reagujú. Čo veľmi oceňujeme, keďže sa v tejto sfére moc nepohybujeme, ak vyjde nejaká novelizácia zákona, do niekoľkých dní máme pripravené podklady,  a to len na základe iniciatívy p. Kolenčíka a jeho manželky. Sme veľmi spokojní, pretože sa o nás a našich zamestnancov poctivo starajú. “

ZUZANA HOLUBČÍKOVÁ • OravaSK s. r. o.

Prenájom školiacej miestnosti

V rámci nášho školiaceho strediska vám ponúkame na prenájom školiacu miestnosť.

Miestnosť je vhodná na zasadnutia, školenia, semináre či konferencie pre 20 osôb a je vybavená dataprojektorom a kávovarom.

Prejsť na kontakt