Neváhajte nás kontaktovať

Prejsť na kontakt

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradá. Mala by ju zabezpečovať každá firma, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov

BOZP

V oblasti BOZP sledujeme všetky zmeny v legislatíve, poznáme vaše práva  a povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti na pracovisku.

Zistiť viac

OPP

OPP je v skratke súbor činností a materiálno-technického zabezpečenia, ktorého cieľom je zabezpečiť ochranu života pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi

Zabezpečíme pre vás komplexnú starostlivosť v oblasti OPP od prípravy zamestnancov cez overovanie ich vedomostí, poradenstvo a omnoho viac

Zistiť viac

PZS

V oblasti pracovnej zdravotnej služby sledujeme všetky legislatívne zmeny a včasne informujeme na prípadné opatrenia

Pracovná zdravotná služba

Vykonávame vstupný audit pracovných priestorov, vstupné posúdenie zdravotných rizík, zisťujeme ich príčiny a navrhujeme vhodné opatrenia

Zistiť viac

Školenia a kurzy

V oblasti BOZP, OPP a PZS poskytujeme rôzne druhy kurzov a školení

Školenia a kurzy

Od výchovy a vzdelávania v oblasti BOZP cez odborné školenia v oblasti ochrany pred požiarmi a pracovnej zdravotnej služby.

Zistiť viac

Odborné prehliadky a revízie

V rámci našej spolupráce zabezpečíme pre vás odborné prehliadky a revízie

Odborné prehliadky a revízie

Aby ste predišli možným poruchám zariadení.

Zistiť viac

Zaujali Vás naše služby?

Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať

Prejsť na kontakt
Zavolať 0905 871 370