Neváhajte nás kontaktovať

Prejsť na kontakt

V oblasti BOZP poskytujeme

Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:

 • výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
 • výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti
 • výchova a vzdelávanie viazačov bremien
 • výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 • výchova a vzdelávanie revíznych technikov VTZ elektrických
OPP školenie

V oblasti OPP poskytujeme odborné školenia:

 • Školenia novoprijatých zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • Školenie zamestnancov zabezpečujúcu ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok

V oblasti PZS poskytujeme odborné školenia:

 • Vzdelávanie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci – inštruktorom prvej pomoci
 • Vzdelávanie zamestnancov zariadenia spoločného stravovania, predajne potravín z osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti potravín a základných zásad HACCP
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti preventívnych opatrení na ochranu zdravia
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti expozície faktorom práce a pracovného prostredia na konkrétnom pracovisku
 • Vzdelávanie zamestnancov v oblasti prijatých opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 pre zamedzenie šírenia ochorenia na pracovisku
pzs skolenie

Zaujali Vás naše služby?

Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať

Prejsť na kontakt
Zavolať 0905 871 370