Neváhajte nás kontaktovať

Prejsť na kontakt

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradá. Mala by ju zabezpečovať každá firma, aby ochránila zdravie svojich zamestnancov a vytvárala tak optimálne pracovné podmienky v kolektíve.

V oblasti BOZP sledujeme všetky zmeny v legislatíve, poznáme vaše práva  a povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti na pracovisku. Robíme oboznamovanie (školenie) zamestnancov vrátane vypracovania potrebnej dokumentácie v zmysle platných právnych predpisov. Vieme vám poskytnúť kvalitné poradenstvo, navrhnúť vhodné riešenie, a tým ušetriť vaše financie. Vykonávame tiež kontrolu požitia alkoholických nápojov na pracovisku, dodržiavanie používania ochranných pracovných pomôcok, kontrolujeme značenie a zosúladenie pracovných priestorov s požiadavkami BOZP.

Bezpečnostnotechnická služba – spolu s PZS patrí medzi preventívne a ochranné služby. Poskytuje zamestnávateľovi v rôznych oblastiach odborné poradenstvo pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

skolenie praca na streche

Zaujali Vás naše služby?

Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať

Prejsť na kontakt
Zavolať 0905 871 370