Neváhajte nás kontaktovať

Prejsť na kontakt

PZS

Pracovná zdravotná služba je zameraná na odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti ochrany zdravia pri práci. V oblasti PZS sledujeme všetky legislatívne zmeny a včasne informujeme na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy.

Vykonávame vstupný audit pracovných priestorov, vstupné posúdenie zdravotných rizík, zisťujeme ich príčiny a navrhujeme vhodné opatrenia z hľadiska ochrany zdravia pri práci.

Vykonávame tiež spracovanie komplexnej dokumentácie – vstupný audit, posudok o riziku, prevádzkový poriadok, kategorizácia pracovných činností a iné dokumenty súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Periodicky prehodnocujeme zdravotné riziká.

pracovna zdravotna sluzba

Zaujali Vás naše služby?

Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať

Prejsť na kontakt
Zavolať 0905 871 370