BOZPOKOL s.r.o.

Bezpečnostnotechnická služba

 

Popis činnosti spoločnosti:

  • Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

  • Služby technika požiarnej ochrany

  • Služby autorizovaného bezpečnostného technika

  • Výkonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami


 

Kontakt

BOZPOKOL s.r.o.
Novoť 157
029 55 Novoť

Mobil: +421905871370

Email: bozpokol@bozpokol.sk